Integratus Wylogowywanie – instrukcja nie aktualna

Integratus Wylogowywanie – integracja wylogowywania z portalu na forum jak i z forum na portalu. Musimy mieć odpowiednio skonfigurowane config.php.

Forum

Otwórz plik login.php i poszukaj:

else if( ( isset($HTTP_GET_VARS['logout']) || isset($HTTP_POST_VARS['logout']) ) && $userdata['session_logged_in'] )
	{

dodaj pod spodem:

define("INTEGRATUS_CNF", true);
		include realpath(dirname(__FILE__) . "/" . "integratus/config.php");
		setcookie($integratus_portal_cookie_name . "_user", "", time() - 31536000, $integratus_portal_cookie, "", "0");
		setcookie($integratus_portal_cookie_name . "_lastvisit", "", time() - 31536000, $integratus_portal_cookie, "", "0");

Zamknij i zapisz plik.

Portal

Otwórz plik setuser.php i poszukaj:

if (iMEMBER && (isset($_REQUEST['logout']) && $_REQUEST['logout'] == "yes")) {

dodaj pod spodem:

define("INTEGRATUS_CNF", true);
		include realpath(dirname(__FILE__) . "/" . "integratus/config.php");
		setcookie($integratus_forum_cookie_name . "_data", "", time() - 31536000, $integratus_forum_cookie, $integratus_forum_cookie_domain, 0);
		setcookie($integratus_forum_cookie_name . "_sid", "", time() - 31536000, $integratus_forum_cookie, $integratus_forum_cookie_domain, 0);

Znajdź:

setcookie(COOKIE_PREFIX."user", "", time() - 7200, "/", "", "0");
		setcookie(COOKIE_PREFIX."lastvisit", "", time() - 7200, "/", "", "0");

Zamień na:

setcookie(COOKIE_PREFIX."user", "", time() - 31536000, "/", "", "0");
		setcookie(COOKIE_PREFIX."lastvisit", "", time() - 31536000, "/", "", "0");

Uwagi końcowe

Jeśli pliki config.php zostały poprawnie skonfigurowane wszystko powinno działać.