Zakrzaczanie UTF-8 do Windows-1250
Wynikowym tekstem są znaki UTF-8 odczytane w CP1250