webmaster tools

Narzędzia dla webmasterów stron WWW

  • BOM test – Sprawdzanie czy dokument jest wysyłany z deklaracją BOM
  • flip text odwracanie tekstu – flip text umożliwia odwracanie i obracanie tekstu, umożliwia otrzymanie efektu odbicia lustrzanego
  • Generator Meta Tagów – Generuje tagi meta do sekcji head w dokumentach HTML lub XHTML