Integratus Logowanie – instrukcja nie aktualna

Integratus Logowanie – instrukcja instalacji integracji logowania
Instrukcja pisana jest na podstawie phpBB by przemo 1.12.6 oraz php-Fusion v7.00.05

Cały skrypt jak i instrukcje przeznaczone są dla takiego schematu witryny jak podany niżej:
/ – strona główna ze skryptem portalu
/integratus/ – podfolder ze skryptami integratusa dla forum

/forum/ – podfolder ze skryptem forum
/forum/integratus/ – podfolder ze skryptami integratusa dla portalu

Tworzenie kopi plików nie zintegrowanych

Zaczynamy od stworzenia plików, do których adresy będziemy podawać w plikach config.php. Kopie będą miały 2 – dwójkę w nazwie i będą one służyły tylko do podania do nich adresów w config.php

Portal

Tworzymy plik maincore2.php i kopiujemy do niego zawartość pliku maincore.php

Tworzymy plik login2.php i kopiujemy do niego zawartość pliku login.php. Następnie w pliku login2.php szukamy:

<?php

zmieniamy na:

<?php
define("INTEGRATUS_CNF", true);
include realpath(dirname(__FILE__) . "/" . "integratus/config.php");
if($_GET["tajny_kod"] != $tajny_hashcode || empty($_GET["tajny_kod"]))
{
	header("Location: http://tosiek.pl");
	die($bledna_wiadomosc);
	exit;
}
else
{

szukamy:

require_once "maincore.php";

zmieniamy na:

require_once "maincore2.php";

szukamy:

echo "<form name='loginform' method='post' action='".FUSION_SELF."'>\n";

zmieniamy na:

echo "<form name='loginform' method='post' action='login2.php'>\n";

szukamy:

?>

zmieniamy na:

}
?>

Otwieramy plik maincore.php i szukamy

if ($data['user_status'] == 0) {

Dodajemy pod spodem:

define("INTEGRATUS_INC", true);
			include realpath(dirname(__FILE__) . "/" . "integratus/forum_login.php");

Forum

Tworzymy plik login2.php i kopiujemy do niego zawartość pliku login.php
Otwieramy plik login2.php i szukamy:

<?php

zmieniamy na:

<?php
define("INTEGRATUS_CNF", true);
include realpath(dirname(__FILE__) . "/" . "integratus/config.php");
if($_GET["tajny_kod"] != $tajny_hashcode || empty($_GET["tajny_kod"]))
{
	header("Location: http://tosiek.pl");
	die($bledna_wiadomosc);
	exit;
}
else
{

szukamy:

'body' => 'login_body.tpl')

zmieniamy na:

'body' => 'login_body2.tpl')

Szukamy

?>

zmieniamy na:

}
?>

Przechodzimy do katalogu /templates/nazwa_stylu/ i tworzymy plik login_body2.tpl, kopiujemy do niego zawartość pliku login_body.tpl

Otwieramy plik login_body2.tpl i szukamy:

<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" target="_top">

zmieniamy na:

<form action="login2.php" method="post" target="_top">

Otwieramy plik login.php i szukamy:

if( ( isset($HTTP_POST_VARS['login']) || isset($HTTP_GET_VARS['login']) ) && (!$userdata['session_logged_in'] || isset($HTTP_POST_VARS['admin'])) )
	{

dodajemy pod spodem:

define("INTEGRATUS_INC", true);
		include realpath(dirname(__FILE__) . "/" . "integratus/portal_login.php");

Uwagi końcowe

Przy konfiguracji plików config.php należy podawać adresy do plików login2.php