Opis:

Windows Enabler jest to program działający w systemie Microsoft Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 i WinXP. Uaktywnia on okna i kontrolki, takie jak przyciski i pola wyboru oraz menu wyboru, które zwykle są wyłączone. To są oczywiście niebezpieczne praktyki, jeśli Windows Enabler jest używany lekkomyślnie, ale możesz być zaskoczony jak często są przydatne. Windows Enabler ma bardzo prosty interfejs użytkownika, pojawia się jako ikona w zasobniku systemowym (obok zegarka systemowego) i może być włączany i wyłączany po prostu poprzez klikanie na tę ikonkę. Windows Enabler może być dowolnie dystrybuowany tak długo, jak cały pakiet (lub rozszerzenie) jest rozpowszechniany w niezmienionej formie.

Instalacja:

Windows Enabler jest to bardzo proste narzędzie i nie jest dostarczana wersja instalacyjna programu. Proces instalacji jest prosty, wystarczy skopiować dwa pliki (Windows Enabler.exe i EnablerDLL.dll) gdzieś w systemie i uruchomić Windows Enabler.exe, aby włączyć program. Możesz utworzyć skrót do Windows Enabler.exe w grupie Autostart, dzięki temu Windows Enabler będzie zawsze dostępny! Windows Enabler nie tworzy żadnych wpisów w rejestrze ani nie wykorzystuje żadnych plików danych więc odinstalowanie jest realizowane przez samo usunięcie jego plików (Windows Enabler.exe i EnablerDLL.dll).

Korzystanie z Windows Enabler:

Aby uruchomić Windows Enabler należy zainicjować plik Windows Enabler.exe, najprostszą drogą do tego jest umieszczenie skrótu do niego gdzieś w systemie, takich jak pulpit, menu start lub Uruchamianie listy programów. Gdy Windows Enabler działa powinniśmy ujrzeć jedną z następujących ikon w zasobniku systemowym: windows enabler off lub windows enabler on. Aby wyłączyć Windows Enabler należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybrać Quit z menu kontekstowego. Aby wyświetlić informacje o programie kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybierz opcję About z menu kontekstowego. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy włącza Windows Enabler lub wyłącza. O tym iż Windows Enabler jest aktywny i działa informuje nas ikona z wyświetlonym napisem On windows enabler on.

Download: Windows Enabler 1.1