Tagwindows

Windows 10 black screen and cannot boot after windows update 11.2017 – November 2017

Yesterday i’ve got system updates:

KB4048951
KB4048954
KB4049011

I shut down my computer. Today when i turn it on i’ve got error 0xc0000225. One of them killed my system.
My Windows 10 is 1703 Creators Update.

There is a new version 1709 Fall Creators Update.

To solve it you have to boot computer from usb or cd.
You can download newest image from Microsoft:
https://www.microsoft.com/software-download/windows10
If you have problem you can go to english version, then you can choose language for the iso:
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10ISO
For older compilations you have to search in the web.

First try to System Restore point

If that not help you have to run run command line and backup current system registry and thenrestore registry.
Copy from:
C:\Windows\System32\config\RegBack\system
to
C:\WINDOWS\system32\config\system
Commands:
ren C:\WINDOWS\system32\config\system system.bak
cp C:\Windows\System32\config\RegBack\system C:\WINDOWS\system32\config\

Reboot the PC.

Then i’ve got error 0xc0000001
\Windows\system32\drivers\acpi.sys

So boot again from USB and copy the acpu.sys or another file(be sure you have booted from correct version of windows x64 or x86):
Run command line in troubleshoting.
Copy acpi.sys from drive X – this is booted partition image from pendrive. (Or you can grab needed file from antoher computer and copy it from pendrive)
cp X:\Windows\System32\drivers\acpi.sys C:\WINDOWS\system32\drivers\

My computer is working. Enjoy if it helps you.

Windows 7 cannot run apps as admin by UAC prompt

I had a problem with running apps as admin on the administrators accounts (users in group administrators). But not only as admin, nothing happen on every UAC prompt when i click Yes to run. I cannot run any elevated application.

Some time ago i had set auto login on non admin user account via netplwiz.exe and when i disable auto login everything works fine!

Solution is: in netplwiz check box user must enter login and password.

Windows Enabler

Opis:

Windows Enabler jest to program działający w systemie Microsoft Windows 95/98/Me/NT4.0/2000 i WinXP. Uaktywnia on okna i kontrolki, takie jak przyciski i pola wyboru oraz menu wyboru, które zwykle są wyłączone. To są oczywiście niebezpieczne praktyki, jeśli Windows Enabler jest używany lekkomyślnie, ale możesz być zaskoczony jak często są przydatne. Windows Enabler ma bardzo prosty interfejs użytkownika, pojawia się jako ikona w zasobniku systemowym (obok zegarka systemowego) i może być włączany i wyłączany po prostu poprzez klikanie na tę ikonkę. Windows Enabler może być dowolnie dystrybuowany tak długo, jak cały pakiet (lub rozszerzenie) jest rozpowszechniany w niezmienionej formie.

Instalacja:

Windows Enabler jest to bardzo proste narzędzie i nie jest dostarczana wersja instalacyjna programu. Proces instalacji jest prosty, wystarczy skopiować dwa pliki (Windows Enabler.exe i EnablerDLL.dll) gdzieś w systemie i uruchomić Windows Enabler.exe, aby włączyć program. Możesz utworzyć skrót do Windows Enabler.exe w grupie Autostart, dzięki temu Windows Enabler będzie zawsze dostępny! Windows Enabler nie tworzy żadnych wpisów w rejestrze ani nie wykorzystuje żadnych plików danych więc odinstalowanie jest realizowane przez samo usunięcie jego plików (Windows Enabler.exe i EnablerDLL.dll).

Korzystanie z Windows Enabler:

Aby uruchomić Windows Enabler należy zainicjować plik Windows Enabler.exe, najprostszą drogą do tego jest umieszczenie skrótu do niego gdzieś w systemie, takich jak pulpit, menu start lub Uruchamianie listy programów. Gdy Windows Enabler działa powinniśmy ujrzeć jedną z następujących ikon w zasobniku systemowym: windows enabler off lub windows enabler on. Aby wyłączyć Windows Enabler należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybrać Quit z menu kontekstowego. Aby wyświetlić informacje o programie kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybierz opcję About z menu kontekstowego. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy włącza Windows Enabler lub wyłącza. O tym iż Windows Enabler jest aktywny i działa informuje nas ikona z wyświetlonym napisem On windows enabler on.

Download: Windows Enabler 1.1