Tag: utf-8

polskie znaki w adresach Joomla

Joomla 1.5 ma opcję tworzenia przyjaznych adresów dla wyszukiwarek (ang. SEF URL’s – Search Engine Friendly URL’s) jednakże posiada ona pewną niedoróbkę związaną z tworzeniem aliasów dla tytułów zawierających polskie znaki. Przy tworzeniu aliasu dla tytułu Joomla opuszcza po prostu wszystkie polskie znaki przykładowo nasz artykuł jest zatytułowany
Pchnąć w tę łódź jeża lub ośm skrzyń fig
powinien zostać przekształcony w alias w postaci tranliterowanej
pchnac-w-te-lodz-jeza-lub-osm-skrzyn-fig
lub z rzeczywistymi polskimi znakami
pchnąć-w-tę-łódź-jeża-lub-ośm-skrzyń-fig
natomiast domyślnie Joomla tworzy nam taki oto alias
pchn-w-t-od-jea-lub-om-skrzy-fig
przez co staje się nieczytelny i nie jest zgodny z oryginałem oraz traci swoje znaczenie.

Brak polskich znaków w aliasach Joomla

Błędnie utworzony alias przez Joomlę 1.5 z opuszczonymi polskimi znakami

Continue reading

polskie znaki w adresach Joomla SEF URL 2

Joomla w wersji 1.5 posiada przyjazne adresy nazwane skrótowo SEF URL’s (ang. seo friendly URL). Mankamentem tej opcji jest to, że polskie znaki są po prostu opuszczane przy zamienianiu tytułu na alias wykorzystywany w przyjaznych adresach. I tak mając tytuł Zażółć gęślą jaźń powinien zostać przekształcony na alias w postaci zazolc-gesla-jazn natomiast domyślnie Joomla zrobi nam z tego ciąg nieprzypominający zupełnie oryginału za-g-l-ja. Joomla 1.6 jest wolna od tej niedoróbki, transliteruje większość znaków z łacińskiego alfabetu – łacińskopochodnych.

Brak polskich znaków w adresie Joomla

Brak polskich znaków w adresach i aliasach Joomli

Continue reading

O co chodzi z latin1 i dlaczego działają w nim polskie znaki

latin1

Kodowanie ISO/IEC 8859-1 znane pod nazwami takimi jak zachodnioeuropejskie Latin-1 latin1 oraz ISO-8859-1, obojętnie jakiej nazwy użyjemy zawsze chodzi o to samo kodowanie. Ważna zasada, której się trzymajmy i którą wyjaśnię:

kodowanie latin1, ISO-8859-1 nie obsługuje polskich znaków ani nie istnieją one w tym kodowaniu

Polskie znaki jednak jakimś cudem działają, bardzo prosto da się to wyjaśnić: w tym kodowaniu nie ma polskich znaków, ani polskie znaki w nim nie istnieją. Ale jednak jakimś cudem działają… Otóż działają dzięki temu, że wszystkie kodowania z rodziny ISO-8859 są ze sobą zgodne Konwersja z CP-1250 na utf8 – Convert from CP-1250 to utf8.

Bardziej łopatologicznie, mamy stronę w kodowaniu ISO-8859-2 (to kodowanie obsługuje polskie znaki) więc wysyłamy przykładowo ciąg polskich znaków: ą,ć,ę,ł,ń,ó,ś,ź,ż,Ą,Ć,Ę,Ł,Ń,Ó,Ś,Ź,Ż lecz należy pamiętać iż nasz serwer mysql, baza danych oraz tabele jak i kolumny korzystają z kodowania latin1 (najczęściej z porównaniem znaków ustawionym na latin1_swedish_ci) więc powyższy ciąg zostanie zastąpiony krzakami ±,æ,ê,³,ñ,ó,¶,¼,¿,¡,Æ,Ê,£,Ñ,Ó,¦,¬,¯, i niestety po zapisie w bazie mamy krzaczki zamiast polskich znaków Konwersja z ISO-8859-1 na UTF-8 – Convert from ISO-8859-1 to UTF-8.

Lecz należy pamiętać, iż jest o wiele więcej znaków specjalnych, które są zamieniane na krzaczki nie mające nic wspólnego z oryginalnymi znakami.

Ten problem z kodowaniem dotyczy głównie baz mysql, jeśli nie tylko baz. Dlatego zrobiłem konwerter, który przywraca polskie znaki w kopiach baz danych zapisanych za pomocą phpMyAdmin (ponieważ phpMyAdmin zapisuje wszystkie kopie baz danych w kodowaniu UTF-8).

Jeśli kopia została wykonana za pomocą phpMyAdmin lub innego skryptu który koduje kopie baz w UTF-8, a sama baza danych pracuje w kodowaniu latin1 to zrobiłem konwerter Konwersja z latin1 na latin2 – Convert from latin1 to latin2, zamienia krzaczki z takiej kopii na polskie znaki w kodowaniu ISO-8859-2 (przy imporcie takiego pliku należy wybrać z listy latin2) oraz Konwersja z latin1 na utf8 – Convert from latin1 to utf8 który zamienia znów krzaczki w kopii na polskie znaki, tym razem w kodowaniu UTF-8 (przy imporcie wybieramy utf8 z listy).

Należy także pamiętać by w pliku z kopią bazy danych po konwersji z latin1 na latin2 w pliku z kopią zmodyfikować linijki:

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

na:

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES latin2 */;

Przy konwersji z latin1 na utf8 ten zabieg jest zbędny! Przy imporcie za pomocą linii komend także należy podać właściwe kodowanie.

W skrócie, jeśli polskim znakom w twojej kopi bazy odpowiadają krzaczki takie jak w tabelce niżej, to po eksporcie, ten konwerter naprawi twoja bazę. (jeśli miałeś kodowanie latin1) Konwersja z Windows-1250 na ISO-8859-2 – Convert from Windows-1250 to ISO-8859-2

HEXlatin2latin1
b1ą±
e6ćæ
eaęê
b3ł³
f1ńñ
f3óó
b6ś
bcź¼
bfż¿
a1Ą¡
c6ĆÆ
caĘÊ
a3Ł£
d1ŃÑ
d3ÓÓ
a6Ś¦
acŹ¬
afŻ¯

Oraz wywołanie zapytania:

SHOW VARIABLES LIKE 'character_set%';

powoduje wyświetlenie wyników podobnych do tych:

character set clientlatin1
character_set_connectionlatin1
character set databaselatin1
character_set_resultslatin1
character_set_serverlatin1
character_set_systemlatin1

jak i tego:

SHOW VARIABLES LIKE 'collation%';

do tych:

collation_connectionlatin1_swedish_ci
collation_databaselatin1_swedish_ci
collation_serverlatin1_swedish_ci

Oznacza to że w bazie masz kraczki, zamiast właściwych znaków. Należy także pamiętać o ustawieniu właściwego kodowania dla tabel, bazy jak i połączenia z mysql, opisałem to ISO-8859-1 latin1 ISO-8859-2 latin2 Windows-1250 cp-1250 UTF-8 utf8 i jest tam zawarte jak wgrać bazę by przyjęła kodowanie ustawione wcześniej jak i ustawienie kodowania dla połączenia z mysql.

Pragnę przypomnieć, że konwerter kodowania obsługuje całe 167 znaków z kodowania iso-8859-2 zapisane w krzakach z latin1 a nie tylko polskie znaki!

ISO-8859-1 latin1 ISO-8859-2 latin2 Windows-1250 cp-1250 UTF-8 utf8

ISO-8859-1 latin1 ISO-8859-2 latin2 Windows-1250 cp-1250 UTF-8 utf8

Głęwiem wstępu intotrintorestycznego do convertera dodałem nowe tablice dla kodowania latin1, w którym polskie znaki są zapisane jako krzaczki, krzaki. Otóż konwersja z kodowania ISO-8859-1, w którym nie istnieją polskie znaki, jest jedynie dla kopii baz danych w pliku wykonanych za pomocą phpMyAdmin czyli plików kopii zapisanych w kodowaniu UTF-8 (w tym kodowaniu phpMyAdmin eksportuje bazę danych do pliku). Poprzednie tablice obsługiwały tylko i wyłącznie polskie znaki, co niestety nie służyło polepszeniu stosunków z innymi narodowe znaki i osobami wykorzystujące te znaki diakrytyczne. Teraz tablice obsługują wszelkie znaki (wszelkie języki) które są w kodowaniu ISO-8859-2 Konwersja z latin1 na utf8 – Convert from latin1 to utf8.

 • Polski
 • Bośniacki
 • Chorwacki
 • Czeski
 • Węgierski
 • Serbski (w transkrypcji łacińskiej)
 • Serbsko-Chorwacki
 • Słowacki
 • Słoweński
 • Górnołużycki
 • Dolnołużycki
 • Angielski
 • Niemiecki
 • sporną kwestią jest język Fiński

Dla porównania, poprzednie tablice do konwersji na utf-8 zawierająca tylko 18 polskich znaków natomiast aktualne zawierają wszystkie znaki dla wszystkich języków i znaków specjalnych zawierająca wszystkie istniejące znaki w tym kodowaniu – 167 znaki.
Teraz po konwersji z latin1 bez problemu można konwertować – wszelkie znaki będą działać!

Kodowanie znaków

Kodowanie znaków
Polega na zapisie znaków w celu ich późniejszego odczytania w tym samym kodowaniu. W skrócie, zapisujemy dane w jednym kodowaniu i następnie by je poprawnie odczytać należy odczytać w tym samym kodowaniu a którym je zapisaliśmy. Zapisujemy w kodowaniu utf-8 i odczytujemy w utf-8. Jeśli odczytamy w innym to pojawia się nam krzaki zamiast oczekiwanych znaków. Różne kodowania obsługują różne znaki, najczęściej nieobsługiwane znaki w danym kodowaniu są zamieniane na znaki zapytania.

Pragnę przypomnieć: w kodowaniu latin1 polskie znaki są zapisane jako krzaki, i po konwersji z kodowania latin1 do ISO-8859-2 lub UTF-8 na stronie Konwersja z latin1 na latin2 – Convert from latin1 to latin2, krzaki zapisane w bazie przemieniają się w polskie znaki (znaki diakrytyczne, narodowościowe, narodowe). Polskie znaki są zapisywane jako krzaki najczęściej na serwerach na których jest domyślna konfiguracja serwera mysql, wyglądająca następująco, konfigurację poznamy wykonując kolejno zapytania:
kodowanie mysql

SHOW VARIABLES LIKE 'character_set%';

domyślna konfiguracja serwera mysql:

character set clientlatin1
character_set_connectionlatin1
character set databaselatin1
character_set_resultslatin1
character_set_serverlatin1
character_set_systemlatin1

porównywanie mysql

domyślne porównania serwera mysql

SHOW VARIABLES LIKE 'collation%';
collation_connectionlatin1_swedish_ci
collation_databaselatin1_swedish_ci
collation_serverlatin1_swedish_ci

Jeśli twoje ustawienia są takie jak powyżej, a działają Ci polskie znaki to oznacza, że nie masz polskich znaków a jedynie krzaczki w bazie danych w kodowaniu latin1 Konwersja z ISO-8859-2 na UTF-8 – Convert from ISO-8859-2 to UTF-8 tak naprawdę mamy mnóstwo krzaków zamiast polskich znaków…

Naprawa krzaczków polskich znaków to zrobienie backupu bazy i konwersja za pomocą konwerter kodowań z latin1 na dowolne inne, należy pamiętać,że przy wgrywaniu takiej przekonwertowanej kopii należy wybrać to samo kodowanie na które przekonwertowaliśmy naszą kopię bazy, należy pamiętać o wybraniu zgodności mysql40 Konwersja z UTF-8 na ISO-8859-2 – Convert from UTF-8 to ISO-8859-2, oraz przed wgraniem należy ustawić kodowanie dla bazy by wgrywane tabele ze zgodnością mysql40 przyjęły właściwe kodowanie (ustawiamy także to samo na które przekonwertowaliśmy bazę) za pomocą zapytania:

ALTER DATABASE nazwa_bazy DEFAULT CHARACTER SET nazwa_kodowania COLLATE porównanie_znaków_dla kodowania;

dla kodowania latin2 będzie to wyglądać tak:

ALTER DATABASE nazwa_bazy DEFAULT CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_general_ci;

dla kodowania utf8:

ALTER DATABASE nazwa_bazy DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;

Teraz po takim ustawieniu, wszelkie tabele wgrywane ze zgodnością z mysql40 przyjmą kodowanie jakie ustawiliśmy dla bazy danych. Następnie aby je poprawnie odczytać ustawiamy odpowiednie kodowanie za pomocą SET NAMES oraz aby poprawnie wyświetlić ustawiamy odpowiednią definicję kodowania w pliku HTML. Od tej pory w naszej bazie danych istnieją polskie znaki.

Kolejna informacja: latin1 to to samo kodowanie co ISO-8859-1 tylko, że pod inną nazwą. Tak samo jest z latin2, jest to to samo kodowanie co ISO-8859-2. Są to odmienne nazwy, można ich używać zamiennie, zależy także od zastosowania, uproszczone nazwy najczęściej są wykorzystywane w bazach SQL MYSQL

SET NAMES 'utf8' COLLATE 'utf8_unicode_ci'

a ich dłuższe odpowiedniki na stronach w definicji kodowej HTML. Przykładowo dla treści typu text/html oraz kodowania utf-8

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

SET NAMES ‘charset_name’ COLLATE ‘collation_name’

Otóż w każdym skrypcie w jakim łączymy się z mysql powinniśmy tuż po połączeniu z bazą danych ustawić kodowanie i porównanie z jakiego będziemy korzystać. To jest tak samo jak definicja kodowania w dokumencie HTML / XHTML, jeśli nie ustawimy to zdajemy się na wartości serwera, co często jest opłakane w skutkach na przykład będziemy próbować zapisać tekst zakodowany w utf-8 do bazy w kodowaniu latin2 Konwersja z latin2 na utf8 – Convert from latin2 to utf8, życzę powodzenia…

SET NAMES 'charset_name'

Otóż SET NAMES ustawia 3 parametry na raz z których będzie korzystać nasze połączenie z bazą, w miejsce charset_name wstawiamy nazwę kodowania w formacie odpowiednim dla MYSQL (kiedyś może zrobię listę), a te trzy parametry to:

character_set_client
character_set_results
character_set_connection
character_set_client
Ustawia kodowanie dla klienta
character_set_results
Ustawia kodowanie dla wyników zapytań
character_set_connection
Ustawia kodowanie dla połączenia

Konwersja z utf8 na latin2 – Convert from utf8 to latin2
I te 3 ustawienia konfigurujemy za pomocą jednego SET NAMES. Dochodzi jeszcze porównywanie połączeń (collate, collation) które ustawiamy poprzez dodanie drugiego parametru do SET NAMES, wygląda to tak:

SET NAMES 'charset_name' COLLATE 'collation_name'

Porównywanie to w dużym skrócie sortowanie wyników wedle wybranego kodowania (na przykład przy wybraniu utf8_polish_ci wyniki będą sortowane zgodnei z polskim alfabetem – alfabetycznie). Za charset_name wstawiamy nazwę kodowania a za collation_name wstawiamy nazwę porównywania. Parametr COLLATE ustawia 2 parametry na raz:

collation_connection
collation_database

Konwersja z Windows-1250 na UTF-8 – Convert from Windows-1250 to UTF-8

collation_connection
porównywanie znaków dla połączenia
collation_database
porównywanie znaków dla bazy danych

Informacje o dawno zapomnianym koderku https://tosiek.pl/koderek/, oczywiście to wszystko dotyczy konwerter.